Các giải pháp tiềm năng hỗ trợ Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh của Việt Nam: Bài học kinh nghiệm quốc tế

Báo cáo này rà soát kinh nghiệm quốc tế trong việc trồng cây quy mô lớn. Báo cáo chỉ ra rằng để có được chương trình trồng rừng quy mô lớn thành công cần có sự đảm bảo của nguồn lực tài chính, khoa học kĩ thuật và đổi mới công nghệ, chính sách hỗ trợ quá trình trồng rừng, bảo vệ rừng và sự tham gia của xã hội. Việc trồng rừng cũng phải đi kèm với nâng cao chất lượng rừng và kết hợp cả bảo vệ diện tích rừng hiện có với việc trồng cây/trồng rừng mới. Việc sử dụng cơ chế thị trường làm đòn bẩy, đẩy mạnh thực thi pháp luật thực hiện các cam kết và trách hiệm môi trường, trồng đúng cây, đúng chỗ, đúng mục đích sử dụng cũng sẽ giúp các chương trình trồng cây quy mô lớn hiệu quả hơn.

Authors

Pham, T.T.,Nguyễn, T.V.A.,Nguyễn, T.T.A.

Publication year

2021

Resilient Landscapes is powered by CIFOR-ICRAF. Our mission is to connect private and public actors in co-beneficial landscapes; provide evidence-based business cases for nature-based solutions and green economy investments; leverage and de-risk performance-driven investments with combined financial, social and environmental returns.

resilientlandscapes@cgiar.org

2022 All rights reserved    Privacy notice